PROGRAM KURSU

ZIELARZ FITOTERAPEUTA

 KOD ZAWODU 323012

Liczba miejsc jest ograniczona!

 Termin zgłoszeń upływa z dniem 22.03.2024 r.

 Wykłady rozpoczną się w dniu: 08.04.2024 r.

Kontakt: kurszielarski@wp.pl

Podstawa prawna:

1. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz. 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, gdzie podany jest zakres przedmiotowy jako obowiązkowy.

2. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania / kod zawodu 323012/, które zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz.227 jako załącznik do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 227).

3. Po pozytywnym zdaniu egzaminu pisemnego kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zielarz fitoterapeuta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

4. Gdyby ktoś był zainteresowany sprzedażą bezpośrednią i rolniczym handlem detalicznym to podajemy link do informacji na powyższy temat: TUTAJ

5. Pod linkiem znajdują się informacje o zawodzie zielarz fitoterapeuta: TUTAJ

Co wyróżnia nasz kurs zielarz fitoterapeuta?

  1. Na naszym kursie nie musisz dojeżdżać na wykłady i ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów.

  2. Wykłady odbywać się będą na „żywo” na platformie zoom w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań wykładowcom.

  3. Wszystkie wykłady są nagrywane / oprócz zjazdów w terenie / i udostępniane kursantom do 3 miesięcy po ukończeniu kursu. Umożliwia to odtworzenie nagranych wykładów w dogodnym czasie, odpowiadającym uczestnikowi kursu. Wykłady i zajęcia przeprowadzane w formie online objęte są ochroną praw autorskich oraz przeznaczone do wyłącznego użytku uczestnika kursu. Uczestnik kursu nie może ich rozpowszechniać, powielać i udostępniać innym osobom lub instytucjom ze względu na ochronę praw autorskich.

  4. Dodatkowo kursanci zapoznają się z elementami apiterapii, well- being, terapii twarzy, czy też poznają tajniki perfum botanicznych.

  Wykłady odbywać się będą co dwa tygodnie przez 15 miesięcy: w poniedziałki od godz. 18. 30 do 20.30 oraz w soboty, spotkamy się też na 4 zjazdach w terenie. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub wydarzeń niezależnych od organizatora kursu terminy wykładów oraz miejsce – lokalizacja i terminy warsztatów praktycznych mogą ulec zmianie.

  Wykłady prowadzone są przez dydaktyków z wyższych uczelni oraz znanych praktyków.

  Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po ukończeniu kursu otrzymujesz zaświadczenie ukończenia kursu zielarz fitoterapeuta oraz uprawnienia do prowadzenia sklepu zielarsko – medycznego.

  Cena kursu przy wpłacie jednorazowej to 6750,00 zł.

  Istnieje możliwość płatności w 15 ratach, każda rata płatna po 480,00 zł.

  310 godzin wykładowych.

   Zjazdy terenowe:

   Wyżywienie, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie we własnym zakresie, nie jest objęte ceną kursu.

   1. Załęcze koło Wielunia – termin zjazdu: 15- 16.06.2024 r.
   2. Danowiec koło Kalisza – gospodarstwo ekologiczne – uprawa roślin zielarskich – termin do uzgodnienia z kursantami
   3. Ogród Botaniczny w Radzionkowie – termin zjazdu: 06 – 07.07.2024 r.
   4. Ogród Botaniczny w Radzionkowie – termin zjazdu: 24- 25.08.2024 r.

   Program kursu zielarz fitoterapeuta

   Farmakologia

   Suplementacja, interakcje z suplementami diety

   Toksykologia i bezpieczeństwo żywności

   Praktyczne obliczenia w recepturach zielarskich. Stosowanie i dawkowanie leków, w tym ziołowych / dzieci, osoby dorosłe i starsze/

   Zioła genoprotekcyjne

   Interakcje leków z żywnością i suplementami diety

   Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób cywilizacyjnych

   Fizjologia

   Patofizjologia

   Dietetyka i fizjologia żywienia   

   Farmakognozja      

   Rośliny o działaniu immunostymulującym w profilaktyce i leczeniu schorzeń skóry i błon śluzowych

   Interakcje leków (synergizm, antagonizm, biodostępność], interakcje leków z ziołami, interakcje lek a lek)

   Związki czynne warunkujące działanie terapeutyczne surowca nutrifarm. Działanie profilaktyczne i lecznicze (np. mineralizujące, witaminizujące, wzmacniające)

   Biodostępność ważniejszych substancji czynnych. Rozpuszczalność związków czynnych w tłuszczach etanolu, kwasach i zasadach.

   Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu

   Związki czynne warunkujące działanie terapeutyczne surowca adaptogennego.  Działanie profilaktyczne i lecznicze (np. wzmacniające, immunostymulujące, neuroochronne, przeciwwirusowe). Potencjalne interakcje z lekami.

   Towaroznawstwo zielarskie. Terminy zbioru surowców zielarskich

   Wykorzystywanie wód leczniczych, olejoterapia/sokoterapia

   Rodzaje, sposoby znakowania opakowań, znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej

   Zasady prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu

   Aspekty działalności prowadzenia sklepu zielarsko – medycznego

   Zasady tworzenia mieszanek ziołowych. Apteczka ziołowa

   Wspomaganie odporności, mikrobiota, probiotykoterapia

   Grzyby lecznicze

   Fitoterapia w onkologii

   Fitoterapia w chorobach oczu i słuchu

   Fitoterapia w układzie oddechowym

   Zakres działania terapeutycznego zielarza fitoterapeuty

   Fitoterapia w układzie krążenia

   Fitoterapia w dermatologii, psychodermatologia

   Fitoterapia w pediatrii

   Fitoterapia w układzie moczowo – płciowym

   Fitoterapia w układzie nerwowym

   Fitoterapia w chorobach kobiecych

   Fitoterapia w urazach narządu ruchu

   Fitoterapia w układzie pokarmowym

   Fitoterapia w geriatrii i opiece paliatywnej

   Kiszonki, octy, zakwasy

   Pierwsza pomoc

   Procedury zbioru materiału zielarskiego ze zbiorów naturalnych oraz pochodzących z upraw

   Normy i warunki przechowywania surowców roślinnych

   Wyróżniki agrotechniczne dla roślin zielarskich

   Współczesny lek roślinny

   Metody badań oznaczania substancji pochodzenia roślinnego

   Zasady profilaktyki zdrowotnej

   Tajniki perfum botanicznych

   Interakcje z ol. eterycznymi

   Farmakokinetyka i farmakodynamika olejków eterycznych w ludzkim ciele

   Polska superżywność

   Preparatyka galenowa

   Zasady sprzedaży i komunikacji z klientem

   Stres w życiu klienta / źródło zaburzeń somatycznych, psychicznych, emocjonalnych oraz częsty powód niepowodzeń w leczeniu/ oraz terapeuty / obciążenie odpowiedzialnością za klienta, oczekiwaniami, wpływ osobowości terapeuty na pracę, konieczność samorozwoju/

   Praca z klientem: prowadzenie dokumentacji, plan terapii, weryfikacja planu terapii, współpraca z innymi specjalistami, motywowanie klienta do wprowadzenia zmian w życiu służących poprawie zdrowia w różnych sferach życia

   Metody i zasady tworzenia diagnozy terapeutycznej: pierwszy kontakt, wywiad z klientem, źródła informacji, czytanie dokumentacji; podstawy komunikacji interpersonalnej: komunikacja werbalna i niewerbalna, aktywne słuchanie, asertywność

   Wstęp do psychologii

   Bajkoterapia

   Lasoterapia  

   Dzikie rośliny jadalne     

   Towaroznawstwo kosmetyków                          

   Kosmetyka botaniczna

   Preparatyka galenowa

   Historia zielarstwa               

   Floroterapia, rhizoterapia, gemmoterapia

   Medycyna św. Hildegardy

   Terapie naturalne

   Moc produktów pszczelich

   Wstęp do aromaterapii

   Wstęp do apiterapii

   Toksykologia roślin

   Wstęp do well – being

   Terapia twarzy

   Naturalna higiena jamy ustnej

   Układ hormonalny u kobiet

   Dobowy zegar aktywności  narządów

   Żywice w fitoterapii

   Przegląd preparatów aptecznych stosowanych zewnętrznie zawierających surowce immunostymulujące.

   Etyka zawodu zielarz fitoterapeuta

   Aromapunktura / zastosowanie olejków eterycznych na punktach akupunkturowych /

   Szejki ziołowe wspierające odporność

   Litoterapia

   Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu naturopata w szczególności są:

   • niestabilność emocjonalna,
   • wady wzroku i słuchu nie poddające się korekcji,
   • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
   • dysfunkcje kończyn dolnych i górnych ograniczające wykonywanie precyzyjnych czynności,
   • skłonność do alergii na środki chemiczne lub zioła,
   • choroby psychiczne
   • zaburzenia równowagi oraz epilepsja.

   Numer telefonu

   729 151 500

   e-mail

   edukacja.apiterapia@wp.pl